Personal tools

Navigation

Skip to content. | Skip to navigation

You are here: Home / Activities / 2014 / งานวันมาฆบูชา

งานวันมาฆบูชา

When Feb 14, 2014 01:00 AM to
Feb 16, 2014 01:00 AM
Where วัดพุทธวิหาร ทั้งสองแห่ง
Add event to calendar vCal
iCal

วันมาฆบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทปาติโมกข์ แก่พระอรหันตสาวกที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหนาย ถึง ๑๒๕๐ องค์ ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร

วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

ขอเชิญทุกท่านร่วมเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดใกล้บ้านท่าน ที่เบอร์ลิน วัดพุทธวิหาร จัดเวียนเทียนที่วัด วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ก.พ. 

โดยมีทอดผ้าป่า ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน มีญาติโยมมาร่วมบำเพ็ญบุญกัน 

ขอเชิญร่วมบวชชีพราหมณ์ รักษาศีล ๘ ถวายเป็นพุทธบูชา